NĐT Thế Minh ngày 30/06/2014

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Thế Minh
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 15,516 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 15,549 (ccq)
Lý do: Rút phí cho vay cổ phiếu – mua 33 ccq.
Ngày thực hiện: 30/06/2014
———————–

NĐT Mạnh Cường ngày 30/06/2014

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Mạnh Cường
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 3,536 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 3,554 (ccq)
Lý do: Rút phí quản lý Q2 – mua 18 ccq.
Ngày thực hiện: 30/06/2014
———————–

NĐT Minh Nguyên ngày 30/06/2014

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Minh Nguyên
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 705 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 688 (ccq)
Lý do: Thay đổi số lượng CCQ (-17) với NAV chung mới.
Ngày thực hiện: 30/06/2014
———————–

Tổng kết Tháng 06 và Quý 2/2014

Tháng 6

VB Fund    11,184    11,883    6.25%
VNI    562.02    578.13    2.87%
HNX    75.80    77.93    2.81%

Quý 2

VB Fund    13,729    11,883    -13.45%
VNI    591.57    578.13    -2.27%
HNX    89.44    77.93    -12.87%

Dù VBF có một kết quả tháng 06 tốt so với thị trường chung, nhưng mức tăng vẫn chưa thể bù cho đợt sụt giảm mạnh tháng 05. Điều tốt là thị trường giờ đây đã ổn định sau cú sốc để trở lại giao dịch bình thường – có sự phân hóa giữa cổ phiếu tốt/xấu để chờ đón KQKD Quý 2 sẽ được công bố từ trung tuần tháng 7.

Việc chuyển đổi danh mục giữa acc cũ và mới vẫn tiếp tục được tiến hành dựa theo những nhịp tăng/giảm của thị trường và mã chứng khoán đang nắm giữ. Vì vậy, mọi người nhận được hình chụp 2 acc cũ và mới trong kỳ báo cáo lần này. Tổng tài sản tại KIS sẽ là tổng của cả 2 acc này. Khi nào hoàn thành việc chuyển acc mình sẽ email thông báo sau.

Chúc mọi người nhiều niềm vui.

NAV ngày 27/06/2014

Kết quả giao dịch ngày từ 02/06/2014 đến hết 27/06/2014:
VB Fund    11,184    11,903    6.43%
VNI    562.02    578.82    2.99%
HNX    75.80    77.58    2.35%