Tổng kết Tháng 11/2014

Tháng 11/2014:

VB Fund    11,650    12,496    7.26%
VNI    600.84    566.58    -5.70%
HNX    88.03    87.42    -0.69%

Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ với kết quả không tồi của VBF tháng 11 này ;)

Mạnh Cường ngày 27/11/2014

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Mạnh Cường
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 4,637 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 15,694 (ccq)
Lý do: Mua thêm 11,057 ccq.
Ngày thực hiện: 27/11/2014
———————–