Quang Nghĩa ngày 24/02/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Quang Nghĩa
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 0 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 2,000 (ccq)
Lý do: Mua 2,000 ccq.
Ngày thực hiện: 24/02/2015 (Trước giờ giao dịch)
———————–
Quang Nghĩa sẽ chuyển tiền tối ngày 24/02/2015.

Cập nhật: Tối 24/02/2015 – Quang Nghĩa đã chuyển tiền. Sáng 25/02/2015, tiền đã chuyển vào VBF.

Giao dịch hoàn tất.