Danh mục cho vay ngày 31/03/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi danh mục cho vay:
————————
Chủ sở hữu: Thế Minh – Tiền mặt
Số lượng cho vay: 50,000,000 vnd
Nội dung: Cho VBF vay 50 triệu – Lãi suất 1%/tháng – Thời gian tối đa 3 tháng.
Ngày thực hiện: 22/12/2014
———————–

Hiện nay, khoản vay này đã tới hạn thanh toán, mình sẽ tiến hành bán danh mục chứng khoán để hoàn trả cho Thế Minh. Phần lãi suất cho khoản vay này sẽ được trích từ mục Phí bán quỹ đã tích lũy từ trước đến giờ.

Khi nào chuyển tiền cho Thế Minh, mình sẽ cập nhật lại post này. Thân.

Cập nhật: Ngày 06/04, đã chuyển 52tr cho Thế Minh. Giao dịch cho vay hoàn tất.

Mạnh Cường ngày 31/03/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Mạnh Cường
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 134,945 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 103,145 (ccq)
Lý do: Bán 31,800 ccq.
Ngày thực hiện: 31/03/2015 (Sau khi đã trừ phí quản lý và tính lại NAV)
———————–
Hiện danh mục của VBF đang nắm giữ toàn bộ cổ phiếu nên phần tiền mặt của Mạnh Cường mình chuyển sang phần Chi phí như một khoản nợ của quỹ. Mình sẽ tiến hành bán cổ phiếu ra để thanh toán cho Mạnh Cường.
Khi nào chuyển tiền xong. Mình sẽ cập nhật lại post này. Thân.

Cập nhật:

Ngày 27/04/2015: Đã chuyển 50tr cho Mạnh Cường.

Ngày 27/05/2015: Đã chuyển số còn lại cho Mạnh Cường. Giao dịch hoàn tất.

Thay đổi CCQ theo NAV đầu Quý 2/2015

Mỗi cuối quý, chúng ta sẽ đồng nhất NAV dựa theo NAV mới của những khoản đầu tư từ đầu quý. Vì vậy, sẽ có sự thay đổi về số lượng CCQ ở một số khoản đầu tư mới cho phù hợp, cụ thể là:

Tên: Quang Nghĩa
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 2,000 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 1,777 (ccq)
Lý do: Giảm 223 ccq để đồng nhất NAV mới.
Ngày thực hiện: 31/03/2015 (Khoản đầu tư ngày 24/02/2015)

Tên: Minh Nguyên
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 3,000 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 2,806 (ccq)
Lý do: Giảm 194 ccq để đồng nhất NAV mới.
Ngày thực hiện: 31/03/2015 (Khoản đầu tư ngày 13/01/2015 và 04/02/2015)

Tên: Mạnh Cường
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 155,222 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch:  134,945 (ccq)
Lý do: Giảm 20,237 ccq để đồng nhất NAV mới.
Ngày thực hiện: 31/03/2015 (Khoản đầu tư ngày 03/02/2015)

Tổng kết tháng 03/2015 và quý 1/2015

Kết quả Quý 1 – 2015:
VB Fund    6,259    6,425    2.65%
VNI    545.63    551.13    1.01%
HNX    82.98    82.27    -0.86%

Kết quả Tháng 03 – 2015:
VB Fund    4,972    6,425    29.22%
VNI    592.57    551.13    -6.99%
HNX    85.77    82.27    -4.08%

NAV ngày 30/03/2015

Kết quả giao dịch đến ngày  30/03/2015:
Quý 1
VB Fund    6,259    6,304    0.72%
VNI    545.63    545.19    -0.08%
HNX    82.98    81.59    -1.68%

Tháng 03
VB Fund    4,972    6,304    26.79%
VNI    592.57    545.19    -8.00%
HNX    85.77    81.59    -4.87%