Tổng kết Tháng 11/2015

Tháng 11 – Năm 2015
VB Fund    3,748    2,593    -30.82%
VNI    607.37    573.20    -5.63%
HNX    82.23    80.61    -1.97%

Quý 4 – Năm 2015
VB Fund    3,169    2,593    -18.18%
VNI    562.64    573.20    1.88%
HNX    77.97    80.61    3.39%

===============================

Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu có thể bị chi phối thông qua cung-cầu, các hoạt động đầu cơ của đội lái, tâm lý đám đông,… Trong dài hạn, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là nền tảng cơ bản và quan trọng nhất để định giá.

Chiến lược hiện tại của mình là chọn danh mục gồm những doanh nghiệp có cơ sở để kỳ vọng vào kết quả kinh doanh Q4 và năm 2016 tích cực với mức chiết khấu giá cao do biến động ngắn hạn tiêu cực. Sử dụng thêm đòn bẩy tài chính để tối ưu hóa lợi nhuận thu được khi những điều kỳ vọng kia trở thành hiện thực.

Điều này như mình đã từng chia sẻ – sẽ làm cho độ dao động NAV của quỹ mạnh hơn so với biến động chung của thị trường. Vậy nên hãy cố gắng vượt qua những cảm xúc ngắn hạn trong một giai đoạn khó khăn ngắn hạn chung của thị trường để đến khi cái sự kỳ vọng tốt đẹp ở tương lai kia trở thành hiện tại – phần thưởng nhận được khi đó sẽ có thể làm các bạn kinh ngạc trong sự hưng phấn cao độ.

Cuộc hành trình của chúng ta đang trải qua nhiều khó khăn thử thách nhưng điều đó sẽ chỉ làm cho đôi chân cứng cáp hơn và ngày đến đỉnh vinh quang càng gần keke ;)

Minh Nguyên ngày 30/11/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Minh Nguyên
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 3,000 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 4,000 (ccq)
Lý do: Mua 1,000 ccq.
Ngày thực hiện: 30/11/2015. (Trước giờ GD – Minh Nguyên đã chuyển tiền)

Mạnh Cường ngày 27/11/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Mạnh Cường
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 125,417 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 118,475 (ccq)
Lý do: Bán 6,942 ccq – Rút ra 20 triệu.
Ngày thực hiện: 27/11/2015.

NAV ngày 27/11/2015

Ngày 27– Tháng 11 – Năm 2015
VB Fund    3,748    2,940    -21.56%
VNI    607.37    582.86    -4.04%
HNX    82.23    81.49    -0.90%

Quý 4 – Năm 2015
VB Fund    3,169    2,940    -7.23%
VNI    562.64    582.86    3.59%
HNX    77.97    81.49    4.51%

NAV ngày 26/11/2015

Ngày 26– Tháng 11 – Năm 2015
VB Fund    3,748    3,351    -10.59%
VNI    607.37    590.40    -2.79%
HNX    82.23    81.90    -0.40%

Quý 4 – Năm 2015
VB Fund    3,169    3,351    5.74%
VNI    562.64    590.40    4.93%
HNX    77.97    81.90    5.04%