NAV ngày 08/01/2016

Ngày 08 – Tháng 01 – Năm 2016:
VB Fund    1,560    1,405    -9.94%
VNI    579.03    560.05    -3.28%
HNX    79.96    76.41    -4.44%